RPG pravidla - Revelio.cz
Co to sakra je?

Co se to tu válí za věci

RPG pravidla

I. Všeobecně o projektu

1. revelio.cz je textová RPG hra tématikou orientovaná (převážně) na knižní sérii Harryho Pottera, dílo J. K. Rowlingové. Nachází se v době nástupu Golden tria, tudíž samotného Harryho Pottera, Hermiony Grangerové a Rona Weasleyho.

2. Hráči tvoří hru. Vývoj dějově linky se odvíjí především od nich, i když závěr může být nakonec naprosto odlišný.

3. Hráči mají právo si založit vlastní studentskou postavu ve světě HP bez ohledu na rozdíly mezi nimi v inRPG či nonRPG formě ze společenského, kulturního a psychologického hlediska (pohlaví, věk, původ, náboženské vyznání, orientace...). Žádný jiný hráč nebo administrátor nemá právo odsuzovat jiné hráče nebo administrátory na základě již vyjmenovaných kritérií.

4. Na projektu není tolerované porušování lidských práv, obzvlášť žádné formy kyberšikany. Jakýkoliv náznak tohoto přístupu k našim hráčům od jiných hráčů, případně externích osob či jiných projektů je považovaný za hrubé překročení pravidel a bude námi řešený způsoby v souladu s právním pořádkem ČR/SR.

5. Vedení projektu si vyhrazuje právo přistupovat ke každému problému individuálně a řešit ho i v rámci výjimek z pravidel.


II. Všeobecně platná pravidla

a) Křišťálová stěna
Pod pojmem křišťálová stěna se rozumí rozdíl mezi hráčem a postavou, odděluje od sebe herní a reálný svět. Herní postava se tedy svými charakteristickými znaky liší od svého hráče. Nezná ho, nekomunikuje s ním, nemá jeho zkušenost, poznatky ani vzpomínky. Vzhledem k tomu nejde hráče posuzovat podle jeho postavy.

b) Metagaming
Pojem metagaming úzce souvisí s už zmíněnou křišťálovou stěnou. Zahrnuje využívání jakýchkoliv neherních informací ve hře. Jinak řečeno, postave nemůže vědět to, co sama nezažila, a to ani na základě zkušeností, poznatků a vzpomínek hráče.

c) Multigaming
Každý hráče má právo si založit vlastní studentskou postavu. Avšak v případě, že hráč vlastní více postav, dopouští se multigamingu, což je jeden z nejzávažnějších, přesto však nejčastějších přestupků proti RPG pravidlům. Po dlouhém a pečlivém zvážení je na našem projektu povoleno vlastnit dvě postavy.

d) Disco Stu
Tak jako my v reálném světě, ani naše postavy nejsou dokonalé, bezchybné. Právě mnoho z našich chyb nás odlišuje od ostatních a jsme díky nim jedineční. Ve vlastním zájmu by se hráč neměl pokoušet být dokonalý, ale vyzdvihnout své chyby a využít je ve svůj prospěch a oživit tak hru.

e) Faceclaims
Každý hráč má právo si zvolit mimoherního zástupce, který svou podobiznou bude prezentovat jím vytvořenou postavu. Aby se předešlo nedorozuměním a bezcílnému kopírování jedné a té samé osobnosti, je každého povinností svůj tzv. faceclaim zapsat do systému nebo nahlásit. Je však zakázané využívat reálné jméno, vlastnosti, minulost apod. hráčem zvolené osobnosti.

f) Jazyk
revelio.cz je projektem pro Čechy i Slováky. Děj hry se však odehrává ve Velké Británii, tudíž postavy mluví anglicky, přestože my píšeme našimi rodnými jazyky. V případě jiné národnosti než britské jsou povolené krátké fráze či slova v rodném jazyce postav.

g) Rasa a sp. schopnosti postav
Jedinou povolenou rasou postavy je člověk. Vzhledem k třetímu odstavci části I je však po odsouhlasení vedení možné vlastnit postavu animága, metamorfomága či jinou rasu. Obyčejný student však neoplývá žádnými speciálními schopnostmi mimo kouzlení.


III. Herní místnosti

a) Herní místnosti, neboli chaty
Všechny hry (vyučování, studentský mimoškolní čas, celoškolní akce, oslavy, případně cokoliv jiného) probíhají v chatech. Do hry se hráči zapojují prostřednictvím psaní takzvaných RPG příspěvků (vše o příspěvcích se dočtete v další části RPG pravidel).

b) Hraní v jednom chatu
Není možné, aby kdokoliv hrál ve dvou a více chatech naráz, jde jak o herní, tak i mimoherní přestupek proti pravidlům. Nikdo u sebe pro nic za nic nemá obraceč času, aby něčeho takového v našem herním světe mohl dosáhnout, pro mimoherní svět je to jasné - každý má hlavu a v ní (snad) i mozek, aby dokázal pochopit, že jeho postava nemá klona ani se neumí rozdvojovat, tudíž nedokáže být na dvou místech naráz.

c) Chatová položka online uživatelé
V každém z chatů lze najít tabulku online uživatelé. Tato tabulka slouží čistě pro mimoherní účely; zkrátka aby kdokoliv mohl vědět, zda je online v dané herní místnosti někdo, kdo danou osobu zajímá. Herně nikdo takovou tabulku u sebe nemá, opět jde o naprostý nesmysl. K tomu se váže další pravidlo - nemůžete na člověka v online uživatelích reagovat, pokud herně (pomocí příspěvku) nevstoupil do místnosti.

d) Vypravěč
Jde o herní prvek, který využívají administrátoři pro zpestření samotného hraní a především rozvinutí děje. Vypravěč určuje, jak dané místo vypadá, co se tam děje, co se které postavě stane. Vypravěč je jeden z nejvyšších herních prvků a co řekne, to platí. Nelze se s ním herně hádat, ve hře neexistuje, pouze hráčům udává, jakým směrem se hra vyvíjí. Samotní hráči nemohou vypravěče využívat, a pokud se ve hře nevyskytuje, hráč se musí obejít bez něj. Vypravěč jako takový by měl být využíván s rozumem a dodržovat logické souvislosti. Neměl by být používán jako prvek kazící hru, nýbrž obohacující ji. Na nevhodné používání vypravěče je možné stěžovat se vedení projektu.

e) RPG upozornění
Jde o další prvek, tentokrát spíše mimoherní, je taktéž využíván administrátory, podobně jako vypravěč. RPG upozornění se však od vypravěče poměrně zásadně liší - neříká totiž, co se ve hře děje, nýbrž upozorňuje hráče, co píší v RPG příspěvcích špatně, co by měli zlepšit. Zkrátka a dobře se snaží upozornit hráče na jejich nedostatky v RPG příspěvcích za účelem dosažení celkového zlepšení úrovně herních příspěvků a kvalitnějšího požitku z celé hry.

f) Herní odchod z místnosti
Je samozřejmostí, že hráč musí do místnosti nejprve herně přijít, než začne cokoliv v dané místnosti dělat, ale po skončení svého hraní musí také odejít (pomocí řádně napsaného RPG příspěvku - více v části tři). Pokud by nastaly jakékoliv technické potíže a hráč by nemohl odejít, po 15 minutách bude považován za odešlého, tím pádem mu nebudou moci být strhnuté body za porušení večerky apod. Pokud se to bude opakovat častěji, hráč bude kontaktován vedením školy za účelem vyřešení výše uvedeného opakujícího se odcházení ze hry. Zneužití tohoto pravidla bude samozřejmě trestáno jako ostatní přestupky proti RPG pravidlům.

IV. RPG príspevky

a) Co jsou RPG příspěvky?
Jak již bylo zmíněno v předchozím bodě RPG pravidel, pro hru píšeme a odesíláme jisté RPG příspěvky. Jsou to příspěvky, ve kterých hráč popisuje, co jeho postava dělá, jak se chová, jak vypadá, co říká a co si myslí. To vše se však nepíše jen tak, jak koho napadne, ale podle určitých pravidel. Základem každého příspěvku je emote - bez emote nelze příspěvek považovat za napsaný podle pravidel. Každý příspěvek by měl být napsán jazykově co nejsprávněji - rozlišujme proto velká písmena na začátcích vět, tečky (případně jiná interpunkční znaménka) na jejich koncích, tvrdé či měkké i a další nástrahy jazyka českého i slovenského.

b) Emote
Emote je základním prvkem RPG příspěvku. Je to text, do kterého lze zahrnout, jak postava vypadá, co má na sobě, jak je upravena a co právě provádí. Tento text se píše mezi hvězdičky (*Emote.*) ve třetí osobě čísla jednotného přítomného času.

c) Přímá řeč
Přímá řeč je text, který v příspěvku není nijak označován, zkrátka je psán mezi emote (základ celého příspěvku, jak už víte) a myšlenky (více o myšlenkách v dalším odstavci). Jde o text, který postava ve hře skutečně vyřkne a mohou tato slova zaslechnout ostatní osoby v místnosti.

d) Myšlenky
Za myšlenky je považován text, který si daná postava ve hře pouze myslí; ostatní postavy o něm neví, nebo alespoň nemohou zjistit jejich znění (pokud nejsou vyřčeny v přímé řeči - viz. odstavec III - c). V RPG příspěvku jsou označovány mezi dvě lomítka (//Myšlenky.//).

f) Ostatní pravidla pro psaní RPG příspěvků
a) V příspěvcích je zakázáno psát více stejných znaků za sebou pro zdůraznění čehokoliv (například: Poslouchej mě!!!!!!!!, Halooooooo apod.).
b) Jakákoliv čísla je nutné rozepisovat do slov, pokud nejde o letopočty (například: rok 1078, rok 2046; ale: druhého dubna, čtvrtý žák, známka pětka apod.).
c) Zkratky či smajlíci jsou v RPG příspěvcích také zakázáni (například: WTF, lol, :), :-)))) apod.).

g) Sprostá mluva
a) Hráčům není povoleno používat ve svých příspěvcích nebo v pokecu nebo v chatových komunitních místnostech sprostou mluvu, která by mohla pohoršovat ostatní hráče. Na nevhodné používání vulgarizmů nebo nevhodných slov je možné se stěžovat administrátorům projektu, kteří tento přestupek budou řešit dle svého uvážení.

Vedení RO.cz,
31. prosince 2016

Přihlášení