RPG pravidla - Revelio.cz
Co to sakra je?

Co se to tu válí za věci

RPG pravidla

I. Všeobecně o projektu


a) Revelio.cz je textová RPG hra tématicky orientovaná na knižní sérii Harryho Pottera, dílo J. K. Rowlingové. Nachází se v době studijních let Golden tria, tudíž samotného Harryho Pottera, Hermiony Grangerové a Rona Weasleyho.

b) Hráči tvoří hru a svými činy přispívají k vývoji dějové linky. Ta se tak neřídí pouze knižními reáliemi.

c) Hráči mají právo si založit vlastní studentskou postavu ve světě HP dle svého uvážení bez ohledu na věk, pohlaví, původ, vyznání či orientaci. Žádný hráč nebo administrátor nemá právo odsuzovat jiné hráče či administrátory.

d) Na projektu není tolerované porušování lidských práv, obzvlášť žádné formy kyberšikany. Jakýkoliv náznak tohoto přístupu k hráčům bude považovaný za hrubé porušení pravidel a řešený v souladu s právním pořádkem ČR/SR.

e) Vedení projektu si vyhrazuje právo přistupovat ke každému problému individuálně a řešit ho i v rámci výjimek z pravidel.

II. Všeobecně platná pravidla


a) Křišťálová stěna
Pod pojmem křišťálová stěna se rozumí rozdíl mezi hráčem a postavou, odděluje od sebe herní a reálný svět. Herní postava se tedy svými charakteristickými znaky liší od svého hráče. Nezná ho, nekomunikuje s ním, nemá jeho zkušenost, poznatky ani vzpomínky. Vzhledem k tomu nejde hráče posuzovat podle jeho postavy. Problémy, které vaši postavu postihnou ve hře, řešte herně.
Např. Pokud bude mou postavu herně šikanovat student X, nejedná se o reálnou kyberšikanu.

b) Metagaming
Pojem metagaming úzce souvisí s už zmíněnou křišťálovou stěnou. Zakazuje využívání jakýchkoliv neherních informací ve hře. Jinak řečeno, postava nemůže vědět to, co sama nezažila, a to ani na základě zkušeností, poznatků a vzpomínek hráče.

c) Mary Sue & Gary Stu
Tak jako my v reálném světě, ani naše postavy nejsou dokonalé, bezchybné. Právě mnoho z našich chyb nás odlišuje od ostatních a jsme díky nim jedineční. Ve vlastním zájmu by se hráč neměl pokoušet být dokonalý, ale vyzdvihnout své chyby a využít je ve svůj prospěch a oživit tak hru.

d) Faceclaims
Každý hráč má právo si zvolit mimoherního zástupce, který svou podobiznou bude prezentovat jím vytvořenou postavu. Aby se předešlo nedorozuměním a bezcílnému kopírování jedné a té samé osobnosti, je každého povinností svůj tzv. faceclaim zapsat do systému nebo nahlásit. K zobrazení volných představitelů slouží funkce vyhledávání FC . Je však zakázané využívat reálné jméno představitele.

e) Jazyk
Revelio.cz je projektem pro Čechy i Slováky. Děj hry se však odehrává ve Velké Británii, tudíž postavy mluví anglicky, přestože my píšeme našimi rodnými jazyky. V případě jiné národnosti než britské jsou povolené pouze krátké fráze či slova v rodném jazyce postav.

f) Jména postav
Pro hraní je nutné dodržovat základní reálie, mezi které patří i logický výběr jmen. Není přípustné, aby se v jakémkoliv rodokmenu známých postav vyskytl ztracený příbuzný, tudíž není vhodné volit si jména typu Longbottom, Snape, Lovegood, Lupin apod. Zároveň by bylo na místě dodržovat britské varianty jmen. Jednoduše by se jen těžko stalo, aby po škole běhala slečna Nováková s panem Novotným.

g) Rasa a speciální schopnosti postav
Jedinou povolenou rasou postavy je člověk. Vzhledem k třetímu odstavci části I. je však po odsouhlasení vedení možné vlastnit postavu animága, metamorfomága či jinou rasu. Obyčejný student však neoplývá žádnými speciálními schopnostmi mimo kouzlení.

III. Herní místnosti


a) Herní místnosti, neboli chaty
Všechny hry (vyučování, studentský mimoškolní čas, celoškolní akce, oslavy, případně cokoliv jiného) probíhají v chatech. Do hry se hráči zapojují prostřednictvím psaní takzvaných RPG příspěvků (viz. sekce IV. RPG příspěvky).

b) Hraní v jednom chatu
Není možné, aby kdokoliv hrál ve dvou a více chatech naráz. Jedná se jak o herní, tak i mimoherní přestupek proti pravidlům. Nikdo u sebe pro nic za nic nemá obraceč času (kromě určitých studentů, které vybralo samo Ministerstvo), aby něčeho takového v herním světě mohl dosáhnout. V realitě taky nedokážete být zároveň v Tokiu a v Budapešti.

c) Chatová položka online uživatelé
V každém z chatů lze najít tabulku online uživatelé. Tato tabulka slouží čistě pro mimoherní účely; zkrátka aby kdokoliv mohl vědět, zda je online v dané herní místnosti někdo, kdo danou osobu zajímá. Herně nikdo takovou tabulku u sebe nemá, opět jde o naprostý nesmysl. K tomu se váže další pravidlo - nemůžete na člověka v online uživatelích reagovat, pokud herně (pomocí příspěvku) nevstoupil do místnosti.

d) Vypravěč
Jde o herní prvek, který využívají administrátoři pro zpestření samotného hraní a především rozvinutí děje. Vypravěč určuje, jak dané místo vypadá, co se tam děje, co se které postavě stane. Vypravěč je jeden z nejvyšších herních prvků a co řekne, to platí. Nelze se s ním herně hádat, pouze hráčům udává, jakým směrem se hra vyvíjí. Pokud se ve hře nevyskytuje, musí se hráči obejít bez něj. Vypravěč jako takový by měl být využíván s rozumem, dodržovat logické souvislosti a musí respektovat studentské vlastnosti. Naopak by neměl být používán jako prvek kazící hru, nýbrž obohacující děj. Na nevhodné používání vypravěče je možné stěžovat si vedení projektu.

e) RPG upozornění
Jde o další prvek, tentokrát spíše mimoherní, je taktéž využíván administrátory, podobně jako vypravěč. RPG upozornění se však od vypravěče poměrně zásadně liší - neříká totiž, co se ve hře děje, nýbrž upozorňuje hráče, co píší v RPG příspěvcích špatně, co by měli zlepšit. Zkrátka a dobře se snaží upozornit hráče na jejich nedostatky v RPG příspěvcích za účelem dosažení celkového zlepšení úrovně herních příspěvků a kvalitnějšího požitku z celé hry.

f) Herní příchod do místnosti
Je samozřejmostí, že hráč musí do místnosti nejprve herně přijít, než začne cokoliv v dané místnosti dělat. Vzhledem k RPG pravidlům lze hrát pouze za svou postavu, výjimkou jsou společné příchody. Zcela mimořádně je proto povoleno psát do příspěvku věty typu: Přijde se studentem XY za ruku. Toto pravidlo samozřejmě vyplývá z předchozí domluvy hráčů.

g) Herní odchod z místnosti
Po skončení svého hraní musí hráč také odejít (pomocí řádně napsaného RPG příspěvku - viz. sekce IV. RPG příspěvky). Pokud by nastaly jakékoliv technické potíže a hráč by nemohl odejít samovolně, po 15 minutách bude považován za odešlého, tím pádem mu nebudou moci být strhnuté body za porušení večerky apod.

IV. RPG příspěvky


a) Co jsou RPG příspěvky?
příspěvky jsou příspěvky, ve kterých hráč popisuje, co jeho postava dělá, jak se chová, jak vypadá, co říká a co si myslí. To vše se však nepíše jen tak, jak koho napadne, ale podle určitých pravidel. Základem každého příspěvku je emote - bez emote nelze příspěvek považovat za napsaný podle pravidel. Každý příspěvek by měl být napsán gramaticky co nejsprávněji - rozlišujme proto velká písmena na začátcích vět, tečky (případně jiná interpunkční znaménka) na jejich koncích, tvrdé či měkké i a další nástrahy jazyka českého i slovenského.

b) Emote
Je to text, do kterého lze zahrnout, jak postava vypadá, co má na sobě, jak je upravena a co právě provádí. Tento text se píše mezi hvězdičky (*Emote.*) ve třetí osobě čísla jednotného přítomného času. Do emote píšeme pouze to, co je na postavě na první pohled vidět.
Př. správně: *Do parku vejde malá, tmavovlasá dívenka. Oděná do obyčejné mikiny a modrých riflí si ťapká po cestě. Tu a tam si pobrukuje úryvky jedné písničky.*
Př. špatně: *Do parku vešel kluk. To je ale pěkné místo, pomyslí si. Potom odešel pryč.*


c) Přímá řeč
Přímá řeč je text, který v příspěvku není nijak označován, zkrátka je psán mezi emote a myšlenky (viz. odstavec d)). Jedná se o věty, které postava ve hře skutečně vyřkne a tato slova mohou zaslechnout ostatní osoby v místnosti. Přímou řeč není nutné označovat uvozovkami.
Př. *Do parku vejde malá, tmavovlasá dívenka.* Dneska bude krásný den. *Usměje se.*

d) Myšlenky
Za myšlenky je považován text, který si daná postava ve hře pouze myslí; ostatní postavy o něm neví, nebo alespoň nemohou zjistit jejich znění (pokud nejsou vyřčeny v přímé řeči - viz. odstavec III - c). V RPG příspěvku jsou označovány mezi dvě lomítka (//Myšlenky.//).
Př. *Do parku vejde malá, tmavovlasá dívenka.* Dneska bude krásný den. *Usměje se.* //Doufám, že zas nepotkám tu holku, která tady byla včera.// *Potom pokračuje v ťapkání po cestě.*

f) Ostatní pravidla pro psaní RPG příspěvků
1. V příspěvcích je zakázáno psát více stejných znaků za sebou pro zdůraznění čehokoliv (například: Poslouchej mě!!!!!!!!, Halooooooo. apod.).
2. Jakákoliv čísla je nutné rozepisovat do slov, pokud se nejedná o letopočty (např.: rok 1078, rok 2046; ale: druhého dubna, čtvrtý žák, známka pětka apod.).
3. Zkratky či smajlíci jsou v RPG příspěvcích také zakázáni (například: WTF, lol, :), :-)))) apod.).
4. Každý příspěvek musí obsahovat minimální počet znaků. Ten byl stanoven na nekulatých čtyři sta padesát znaků.

Vedení RO.cz,
23. ledna 2019

Přihlášení
Online (20)

Andrew Willson
Kolejní ředitel
Zaměstnanec
Leslie Collins
Prefektka Havraspáru
<-Člen famfrc týmu->
Havraspár
Mackenzie Magpie
Prefektka Havraspáru
<-Člen famfrc týmu->
Havraspár
Aramina Farshaw
Studentka Havraspáru
Havraspár
Arcturus Fel
Student Havraspáru
Havraspár
Elise Twisleton
Studentka Havraspáru
Havraspár
Emily Grey
Studentka Havraspáru
<-Mistr výzev->
Havraspár
Noah Daley
Student Havraspáru
<-Velmistr čokožabek->
Havraspár
Leyla Adherence
Primuska
<-Kráska... nebo zvíře?->
Mrzimor
Benjamin Tarlow
Prefekt Mrzimoru
Mrzimor
Clarie Green
Studentka Mrzimoru
<-Člen famfrc týmu->
Mrzimor
Katie Mooney
Studentka Mrzimoru
<-Velmistr čokožabek->
Mrzimor
Kurt Rose
Student Mrzimoru
<-Velmistr čokožabek->
Mrzimor
Adelle Martell
Prefektka Nebelvíru
<-Hledač->
Nebelvír
Bowen Forrester
Prefekt Nebelvíru
<-Člen famfrc týmu->
Nebelvír
Bryan Harrison
Student Nebelvíru
<-Asistent kapitána->
Nebelvír
Fred Weasley
Student Nebelvíru
<-Roztleskávačka Nebelvíru->
Nebelvír
Michelle Harris
Studentka Nebelvíru
<-Velmistr čokožabek->
Nebelvír
Emilia Ilyasov
Studentka Zmijozelu
Zmijozel
Jenny Flores
Studentka Zmijozelu
<-Velmistr čokožabek->
Zmijozel