Dějová linka - Revelio.cz
Co to sakra je?

Co se to tu válí za věci

Dějová linka


Harry Potter - chlapec, který přežil - ušel velmi dlouhou cestu. Celý kouzelnický svět přežil jeho příchod - temná doba plná vražd, bojů a utrpení spojená s návratem Pána zla již pominula. Nedávné události se však nesmazatelně vryly do paměti většiny z nás. Mezi statečnými, kteří padli v boji proti lordu Voldemortovi, byl i Harry Potter. Společně s jeho životem vyhasla nejen hrozba samotného Temného pána, ale i jeho stoupenců, kteří se rozprchli do všech koutů světa. Byla nastolena nová éra.

Škola čar a kouzel v Bradavicích si prošla za poslední léta mnoha zkouškami. Vedení se pod „vládou“ ředitele školy Siriuse Blacka podařilo uvést školu zpět do chodu a opravit většinu velkých škod napáchaných během války. Poválečná doba však přeje zejména těm, kdo umí využít jejího neskrývaného potenciálu, a to především skutečnosti, že jsou lidé unavení a touží po troše odpočinku, a proto se přestávají mít na pozoru. Nová vlna nebezpečí se zvedá na široširém oceánu strachu, když je ze z Bradavic odcizeno blíže nespecifikované kopí tajemným mužem a jeho přívrženci, a to přímo pod nosy vedení během školního turnajového klání. Ministerstvo kouzel je s celou situací silně nespokojeno, pročež školská rada odvolává dosavadní vedení v čele se Siriusem Blackem a dosazuje do vedení nové členy pod správou ministerstva kouzel. Ředitelem školy se tak stává 138letý Corban Yaxley, zástupci ředitele Alecto Carrow a Amycus Carrow a inspektory Regulus Arcturus Black a Warren H. Godfrey. Jedinými původními členy vedení zůstávají dlouholetý učitel starodávných run Filius Flitwick a poníkový milovník Terry Morco, a také expert na ochranná kouzla Darragh Lassayi, jehož na konci školního roku 1998/1999 do školy přizval sám ředitel Sirius Black. Poslední zmíněná trojice byla událostmi obklopujícími poslední kolo turnaje nemile překvapena, neboť nebyli o žádném možném nebezpečí zbytkem vedení informováni.

Mimoherní komentář: Hra se nachází ve školních letech 2002/2003 - lord Voldemort byl poražen, spolu s ním však zemřel i Harry Potter. Některé knižní reálie zůstávají zachované a čitateli tak známé. Na obzoru se však zvedá nová vlna nebezpečí, když se dají do pohybu síly starší než Bradavice samotné. Další děj se však už nemusí (ale i může) přidržovat děje knih. O tom budete moct rozhodovat i Vy, naši budoucí hráči. Právě ve Vašich rukách budou osudy některých postav a vývoj celého příběhu. Společně s námi tak vytvoříte nový příběh!