Přihláška na profesora - Revelio.cz
Co to sakra je?

Co se to tu válí za věci

Přihláška na profesora

Chtěl bys pomoci v rozvoji projektu i z druhé strany? Myslíš si, že jsi dostatečně schopný na to, abys mohl vyučovat nezkrotné studenty? V tom případě jsi tady správně!

Pokud máte zájem o profesorskou postavu, musíte splňovat následující podmínky:
• Čas vést pravidelnou online výuku
• Komunikativnost
• Aktivita i mimo své hodiny
• Zájem o to zlepšovat se
• Perfektní znalost RPG
• Kreativní přístup vůči roli vypravěče
• Není možno kumulovat s vyšší funkcí na jiném projektě než-li študent (výjimky schvalovány individuálně)
A proč se Vám to vlastně vůbec vyplatí?
• Větší volnost při hře
• Zaměstnanecká oprávnění
• Účast na tvorbě projektu
• Začlenění se do profesorského kolektivu
• A mnoho dalšího!

V případě, že si profesor chce ponechat studentskou postavu, není problém. Bude tedy prostě hrát za dvě postavy, aniž by to bylo bráno jako porušení pravidel.

Věk všech nově přijímaných profesorů je stanoven na minimálně 35 let!

Co tedy musíte udělat?

Napište nám na email vedeni@revelio.cz přihlášku na profesorskou postavu.
Přihláška bude obsahovat:
základní informace - jméno (herní, pokud u nás už hrajete), kontakt na vás (discord/mail)
Vaše zkušenosti s RPG (příp. minulé působení na projektech)
životopis vaší postavy - charakter a vlastnosti (popř. předměty, o které máte zájem)
motivační dopis - proč zrovna Vás bychom měli vzít na tento post


O Vašem přijetí/nepřijetí bude rozhodovat vedení projektu formou přijímacího pohovoru. Nejdřív Vás kontaktujeme, přičem občas nám může trvat, než si všechny zájemce posoudíme, a proto nezoufejte, zřejmě na tom už usilovně pracujeme. Následně Vás můžeme vyzvat k doplnění informací. Po úspěšném schválení přihlášky Vás bude určený člen vedení informovat o postupu do další fáze, kterou je simulovaná hodina. Ta bude probíhat ve stanovený čas a dle stanovených podmínek. Vést ji bude samotný žadatel a studentmi budou samotní členové vedení nebo členové profesorského sboru. Simulovaná hodina je vedená proto, aby vedení mohlo objektivně posoudit míru zkušeností a jiných vlastností žadatele a následně se rozhodnout. Po úspěšném složení přijímacího pohovoru Vám bude dle uvážení vedení nabídnuta pozice profesora nebo zastupujícího profesora.


Přihlášky jsou přijímány.


Ukázková přihláška:

Online (7)